Ny server, prisregulering på VIP og MM ordningen

Skrevet d. 2. november 2022 kl. 12:00

Ny server

Netstationen ligger på en Windows Server 2012, som snart vil være forældet. I det kommende år, vil 2012 serverne ikke modtage regelmæssige patches eller sikkerhedsopdateringer. Derfor har vi besluttet, at chatten skal over på en ny og opgraderet server med nyere operativsystem, så chatten er så sikker som muligt. 

I fremtiden vil vi være nødsaget til at lukke Netstationen kortvarigt ned. Når tiden er inde, vil I få flere informationer herom. 

Prisstigning på VIP

Inflationen påvirker os alle sammen. Det har også påvirket Netstationen, fordi vores server udbyder har sat priserne op på alle deres services. Derfor er vi nødsaget til at regulere prisen på vores 30 dages VIP.  

Det betyder at prisen stiger fra 39 kr til 44 kr. De nye priser gælder fra den 15. november 2022.

MM-ordningen

Mellemmands (også kaldet MM) ordningen er et veldiskuteret punkt brugerne imellem, som kommer op på ny, hver gang der bliver lavet udskiftning i ordningen.

Redaktionen har længe overvejet om ordningen kunne ændres, med den tanke om at gøre det hele mere håndterbart og lettere for brugerne. Vi har desværre fundet frem til den konklussion, at at vi nedlægger ordningen, hvilket vil sige, at I brugere igen må gøre tingene på gammelsdag manér. 

Vi er klar over at sådan en beslutning kan have betydning for mange aspekter for chattens hverdag, men vi er af den overbevisning, at det kan Netstationen brugere godt selv håndtere. Det kunne de før ordningen kom, så det kan de selvfølgelig også igen.

Redaktionen bestræber sig på at bedst mulig måde, altid at have en føler på hvad der rør sig på Netstationen. Skulle vi komme frem til at beslutningen var en fejl, og der i virkeligheden er et stort behov for ordningen, kan vi altid tage debatten op på ny.