Opdateringer

Skrevet d. 5. maj 2021 kl. 22:22
Gammel chat gør igen knuder

Vi har kigget på en løsning til problemet med ”Tilbageknappen”. Det er vores umiddelbare indtryk, at det er en bug der er opstået i Googles browser, Chrome. Netstationen er meget gammel, og vi mistænker at pga. kommunikationen fra Netstationens oldtids kode til ny og moderne kode fejler. Vi vil fortsat lede efter en løsning, men vi forventer desværre ikke at der findes løsning lige foreløbigt. Desværre har dette også været grunden til, at vi ikke har fået lanceret ”Opslagstavlen” som er en ny funktion der giver Jer brugere en kalender, hvori at I har muligheden for, at lave jeres egne konkurrencer. Også denne arbejder vi fortsat på.

Mentorordningen sat på pause

Som Vicevært sagde til Vices Værtshus for noget tid siden, så søger Netstationen ikke mentorer, selvom vi måtte tage afsked med Jowblobs. Det gør vi for så vidt stadig ikke. Grunden til dette er, at vi på redaktionen, i en længere periode har diskuteret, hvad vi gerne vil med mentorordningen og de personer som varetager dette. Derfor har vi besluttet at nedlægge Mentorordningen pr. d.d. Grundlaget for dette, er at vi ikke længere ser det nødvendigt.
De tidligere mentorer er blevet forfremmet.
Gajol er blevet supporter, og vil i fremtiden være den I kan finde på chatten, som I kan stille spørgsmål til. Han vil også primært være den som besvare jeres tickets.
Tjener er blevet Netstationens nye Eventkoordinator. Han vil i samarbejde med resten af teamet finde på events og andet sjovt.

MM vender tilbage.

Netstationen genopretter MMs (Mellemmand) ordningen igen. Til dem som ikke ved hvad det vil sige, så er det en ordning med nogle brugere på chatten. Disse brugere hjælper med handler hvor byttemaskinen ikke er brugbar. Skulle der her opstå nogle former for problemer eller fejl springer superbrugerne til, og der stilles på den måde en garanti for at handlen går korrekt for sig. Vi vil over den kommende tid lede efter 2-3 MMs der kan varetage denne opgave.