Brugerbetingelser

Her finder du en oversigt over vores brugerbetingelser.

1. Generelt

 1. Netstationen.dk er en online portal, der ejes og drives af Netstationen, CVR nr.: 38576739, med hjemsted, Sømarken 135, 5762 Ollerup, Danmark.
 2. Brugerbetingelserne gælder for brugere på alle Netstationens produkter.
 3. Det er en betingelse for brugen af Netstationens produkter, at du accepterer brugerbetingelserne. I modsat fald kan du desværre ikke anvende Netstationen.
 4. Netstationen må kun anvendes af privatpersoner, som er 13 år gamle eller ældre.
 5. For information om, hvorledes Netstationen behandler dine personoplysninger, henvises til Netstationens privatlivspolitik.
 6. Hvis du er interesseret i vores handelsbetingelser, kan du gå til siden handelsbetingelser for at læse mere.
 7. Ved overtrædelse af disse brugerbetingelser, vurderer Netstationen individuelt fra sag til sag straffens udmåling. Ved grove overtrædelser kan en bruger blive udelukket permanent fra Netstationen.

2. Din sikkerhed

 1. Du er selv ansvarlig for hemmeligholdelse af din adgangskode.
 2. I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug af din adgangskode skal du straks meddele Netstationen herom ved at kontakte os eller skrive til os på [email protected]. Hvis Netstationen mistænker misbrug af din profil, kan vi altid spærre din profil. Netstationen er i disse situationer uden ansvar over for dig eller tredjemand.
 3. Netstationen anbefaler, at du som bruger opretholder en høj sikkerhedsstandard. Du bør:
  1. Sørge for, at din adgangskode altid er tilpas sikker. Herunder bør koden indeholde specialtegn.
  2. Altid sørge for at logge ud, når du er færdig med at bruge Netstationen, særligt hvis du har anvendt en offentlig computer.
  3. Du bør aldrig give andre adgang til din bruger.
 4. Du kan læse mere om sikkerhed på Netstationen.

3. Kommunikation

 1. Netstationen kan løbende orientere dig om vigtige informationer, f.eks. om ændringer af disse brugerbetingelser via den e-mailadresse, du angiver i forbindelse med oprettelse af din konto på Netstationen.
 2. Med dit samtykke kan Netstationen sende nyhedsbreve til din e-mailadresse.
 3. Netstationen sender orientering om ny funktionalitet og andet materiale vedrørende Netstationen til din e-mailadresse, forudsat du har givet dit samtykke til dette.
 4. Du kan til hver en tid afmelde dig det tilmeldte nyhedsbrev.

4. Rettigheder

 1. Dine personlige informationer videregives ikke til andre personer eller virksomheder, men vi forbeholder os ret til at videregive dine informationer og oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller er nødvendigt for politiets opklaring af kriminelle forhold.
 2. Netstationen har samtlige rettigheder til sine produkter og alt øvrigt materiale på Netstationens platform. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ophavsrettigheder, ejendomsret og varemærkerettigheder.
 3. Du bevarer rettighederne til materiale, du lægger op på Netstationen, men giver samtidig med Netstationen brugsret til dette materiale, så længe dette materiale ligger hos Netstationen.
 4. Som bruger får du brugsret til Netstationens produkter. Netstationen kan til enhver tid tilbagekalde denne brugsret.
 5. Du må som bruger gerne kopiere, distribuere og vise materiale fra Netstationen, så længe du krediterer Netstationen ved navn på samme medie, hvor materialet fremvises. Dette omfatter ikke kopiering af Netstationens produkter til kommercielt brug.

5. Irl Køb/salg

 1. Det er ikke tilladt at købe, bytte eller sælge virtuelle ting eller din bruger på Netstationen for rigtige penge.
 2. Det ikke tilladt at bytte dine virtuelle ting og brugere på Netstationen for værdier i andre spil eller platforme uden for Netstationen.
 3. Netstationen forbeholder sig retten til at fratage de virtuelle ting fra de brugere der har overtrådt disse brugerbetingelser. I grove tilfælde kan det medføre permanent udelukkelse af de involverede brugere på Netstationen.

6. Adfærdskodeks

 1. Det er på Netstationen forbudt at spamme. Dette gælder ikke kun i tale (Talebobler), men også steder, hvor gentagelser er en mulighed, herunder markedet, "opslagstavlen" mv.
 2. Netstationen slår hårdt ned på indhold der er vulgært, eller stærkt stødende indhold.*
 3. Det er ikke tilladt at være chikanerende, racistisk, religiøst fanatisk eller at være truende.
 4. Anstødelig hentydninger til seksuelle aktiviteter accepteres ikke.*
 5. Du skal følge den danske lovgivning, når du bruger Netstationen. Det gælder f.eks. straffelovens regler om trusler, børnepornografi mv. samt lov om euforiserende stoffer.
 6. Det er ikke tilladt at videregive eller oplyse andres rigtige navn, adresse, CPR-nr, IP-adresser, Skype, mail, Facebook, osv. Hverken på chatten eller i din profiltekst på din bruger, medmindre brugeren der ejer oplysningerne, har givet tilladelse til dette.
 7. Sprog der ikke er dansk eller engelsk, er ikke tilladt i offentlige rum.
 8. Snak om kriminelle handlinger og aktiviteter accepteres ikke. Herunder accepteres snak om indtagelse af ulovlige substanser heller ikke.*

* Det er dog med undtagelse af "Frirummet" (goto 121). Reglerne herom kan læses i chatrummets informationsside, der befinder sig i højresiden.

7. Uhensigtsmæssigt indhold

 1. Netstationen forbeholder sig retten til at fjerne alt materiale, der anses for at være upassende: Pornografisk, stødende, fornærmende, udokumenteret, ulovligt eller på anden måde i strid med god moral og etik.
 2. Du har ikke ret til at bruge Netstationen i kommercielt henseende, det vil sige til eksempelvis salg eller reklame af særlige produkter eller ydelser.
 3. Pornografi og copyright-beskyttet materiale er forbudt overalt på Netstationen.
 4. Du må ikke bruge Netstationen til ulovlige aktiviteter eller til distribution af ulovligt materiale eller materiale, der kan opfattes som stødende eller krænkende.

8. Misbrug og tredjepartssoftware 

 1. Alle former for programmer (f.eks. browser konsol, automatiseret software, custom klienter, bots eller scripts), der kan benyttes til at give dig en fordel, er ulovligt at benytte på Netstationen.
 2. Det er på Netstationen kun tilladt at være online på maksimalt 2 brugere pr. husstand. Det er heller ikke tilladt at opholde sig med mere end én bruger, i det samme chatrum, på Netstationen.
 3. Det er aldrig tilladt at anvende flere brugere på samme tid til konkurrencer og events, medmindre andet er oplyst. Det er op til brugeren at undersøge om det pågældende event har en undtagelse angivet vedrørende dette. Ved overtrædelse vil man blive udelukket fra resten af konkurrencen/eventet.

9. Drift

 1. Netstationen søger til enhver tid at undgå fejl, mangler og driftsforstyrrelser, men dette kan forekomme. Netstationen modtager gerne orientering om sådanne forhold og vil til enhver tid forsøge at afhjælpe sådanne snarest.
 2. Netstationen foretager løbende vedligeholdelse og opdateringer af chatten samt hjemmesiden. I forbindelse med vedligeholdelse kan visse eller alle funktioner blive midlertidigt utilgængelige. I forbindelse med opdateringer kan en eller flere funktioner blive fjernet fra Netstationen.
 3. Netstationen vil så vidt muligt oplyse om forventede driftsforstyrrelser på forhånd, ligesom brugerne vil blive orienteret om eventuel fjernelse af funktioner, men er ikke forpligtet til dette.
 4. Netstationen er på ingen måde ansvarlig over for sine brugere i tilfælde af fejl, mangler eller driftsforstyrrelser eller fjernelse af funktionalitet.

10. Sletning af profil

 1. Netstationen forbeholder sig retten til at slette brugere og tilhørende materiale, hvis en bruger har været inaktiv i en periode på minimum 6 måneder.
 2. Hvis du er uenig i brugerbetingelserne eller af anden årsag ikke længere ønsker at anvende Netstationen, kan du til enhver tid deaktivere din bruger. Din bruger vil efter ca. tre måneders deaktivering blive slettet. Ønsker du din bruger bruger deaktiveret skal du kontakte [email protected] fra den mail, som brugeren er tilknyttet.
 3. Netstationen kan til enhver tid og uden varsel suspendere, opsige eller slette din bruger, f.eks. i tilfælde af uacceptable brugeradfærd, forsøg på misbrug eller anden overtrædelse af disse brugerbetingelser.
 4. Hvis Netstationen suspenderer, opsiger eller sletter din bruger, vil Netstationen sende en notifikation til den emailadresse, som du har angivet på din bruger.
 5. Ved sletning af din bruger slettes eller anonymiseres alle de data, der er registreret på din bruger permanent og kan ikke genskabes. Du kan ikke anmode nogen former for krav mod Netstationen, såfremt din konto slettes.

11. Ændringer

 1. Netstationen kan til enhver tid og uden varsel ændre disse brugerbetingelser. Den seneste version findes altid på denne side. Brugerne orienteres om ændringer af disse brugerbetingelser via den e-mailadresse, der er oplyst på brugeren hos Netstationen. Såfremt du ikke accepterer de ændrede brugerbetingelser, kan du ikke længere benytte Netstationen, og Netstationen er berettiget til at slette din bruger.
 2. Dato for opdatering af disse brugerbetingelser står nederst på denne side.
 3. Disse brugerbetingelser erstatter alle tidligere gældende brugerbetingelser.
 4. Brugerbetingelserne er gældende, indtil nye brugerbetingelser udsendes.
Sidst opdateret d. 24. marts 2023